Rousseau

Pełny tekst

Autor wskazuje na co najmniej dwa zasadnicze mity-fantazmaty leżące u podstaw nowożytnej antropologii. Jego książka stanowi frapujący, drobiazgowy i jednocześnie przystępny „opis transformacji złudzenia”, które do dzisiaj umyka antropologom...

Pełny tekst

Praca, jaką wykonał ponad 50 lat temu warszawski historyk idei, przypomina obraz Rembrandta Lekcja anatomii doktora Tulpa.

Humanitaryzm jako doktryna cechująca się wszechogarniającą życzliwością wobec całego gatunku ludzkiego, mieszcząca w sobie wiarę w postęp i pragnienie, by do tego postępu się przyczyniać.