stereotyp

Fragment

Autorka książki stara się uchwycić polską codzienność poprzez wskazanie i analizę imponderabiliów, które są dla niej wyjątkowe i wyróżniają ją na tle innych kultur narodowych.

Artykuł stanowi próbę nowego odczytania traktatu politycznego Kolęda moskiewska napisanego przez Pawła Palczowskiego w XVII wieku. Autor stara się zaprezentować ówczesne relacje polsko-rosyjskie. wykorzystując narzędzia i koncepcje teoretyczne wypracowane na gruncie marksizmu oraz teorii poskolonialnej.

Cyganie w społeczeństwie zdominowanym przez nie-Cyganów skazani są z góry na bycie "innymi", przy czym "inność" ta bywa postrzegana dwojako.