trickster

Fragment

Narzucająca się zbieżność obu postaci może być myląca i wieść do bezkrytycznego szukania analogii. Niech podstawą podobieństw będzie więc tylko fakt przebywania na granicy sacrum i profanum.

Fragment

Każdy, kto spotkał sie z jakąkolwiek mitologią pozaeuropejską, musiał także wpaść na trop trickstera.