Święty Augustyn a współczesność

26 wrz. 2009

Jedna z najbardziej uderzających różnic pomiędzy demokracjami konstytucyjnymi a tyraniami w naszych czasach odnosi się do pewnych przyzwyczajeń umysłu. W demokracjach konstytucyjnych ludzie zwykli myśleć w kategoriach dychotomii – wiara a rozum, kościół a państwo, to, co publiczne a to, co prywatne, władza wykonawcza a władza ustawodawcza. W tyraniach – szczególnie tych zideologizowanych i totalitarnych – ludzi skłaniają się do ignorowania albo odrzucania takich dychotomii.