filozofia

Fragment

Książka nie wyczerpuje całości zagadnień związanych z prawami zwierząt.

Fragment

Niewątpliwym atutem Estetyki zen jako opracowania dotyczącego sztuki odmiennego kręgu kulturowego jest to, że autorka stara się w sposób konsekwentny unikać w swej analizie metod wypracowanych przez badaczy zajmujących się sztuką Zachodu i sprzeciwia się mówieniu o sztuce Japonii w obcych dla niej kategoriach estetycznych.

Pełny tekst

Historia muzułmańskiej nauki, która narodziła się dzięki dorobkowi Grecji i po wzmocnieniu go oraz rozwinięciu, przywróciła Europie.

Fragment

Podejmując problematykę snu, Sartre od razu określa charakter swoich analiz. Nie będą one dotyczyły symbolicznej funkcji wyobrażeń, zgodnie z tradycją na przykład psychoanalizy.

Fragment

Trop, po którym będziemy kroczyć, kreśląc ramy antropologii jako fenomenologii, ma swój początek w losach pojęcia Lebenswelt, tj.

Fragment

Można zaryzykować twierdzenie, iż właśnie kryterium estetyczne w dużej mierze zadecydowało o jego sprzeciwie wobec kierunku, jaki obrało życie społeczne.

Jedna z najbardziej uderzających różnic pomiędzy demokracjami konstytucyjnymi a tyraniami w naszych czasach odnosi się do pewnych przyzwyczajeń umysłu.

Pełny tekst

Koncepcja Lewandowskiego utkwiła w  tradycyjnie ustalonych granicach liberalnego uprawiania nauki opartej na metodologii pozytywistycznej.

„Posiłkując się wizją komunikacji bezpośredniej awangarda wydawała na świat wiele utopii językowych „wynikających z wszelkiego rodzaju naruszenia kodów łącznie z ich eliminacją(…).” Nowy język miał

Po sprowadzeniu semantyki na ziemię rodzi się pytanie: kto (lub co) i jak kształtuje znaczenia?