D. DeGrazia, Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie

Prawa zwierząt na dziś

30 maj 2015
Fragment

Książka nie wyczerpuje całości zagadnień związanych z prawami zwierząt. Jest jedynie krótkim wprowadzeniem w tę tematykę, przeglądem różnych stanowisk czy sposobów argumentowania przeciwników oraz zwolenników w kwestii przyznania istotom pozaludzkim elementarnych praw i objęcia ich zasadą równego poszanowania.