Hansa Ursa von Balthasara nadzieja na powszechne zbawienie

23 wrz. 2009

Problem powszechności zbawienia powrócił na wokandę w ostatnich latach, pośrednio za sprawą ułatwionej i powszechniejszej od około 150 lat recepcji dzieła Orygenesa, głównie jednak dzięki całemu szeregowi nowych jego interpretacji, wśród których szczególne znaczenie przyznaje się myśli Hansa Ursa von Balthasara. Spojrzał on na problem powszechności zbawienia od strony metody interpretacji kwestii eschatologicznych, co pozwoliło odróżnić niebezpieczną wiedzę o powszechnym zbawieniu od nadziei na nie. Jako konsekwencja tego rozumienia staje przed teologiem pytanie o znaczenie tak rozumianej nadziei.