eschatologia

Problem powszechności zbawienia powrócił na wokandę w ostatnich latach, pośrednio za sprawą ułatwionej i powszechniejszej od około 150 lat recepcji dzieła Orygenesa, głównie jednak dzięki całemu sz