Paweł Kamiński

Ur. w 1978 r. we Wrocławiu. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunków filologia angielska oraz filozofia – komunikacja społeczna, jak również podyplomowych studiów psychologii w biznesie przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Obecnie jest studentem studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych UWr. Jego zainteresowania skupiają się wokół filozofii nauki (szczególnie filozoficznych konsekwencji współczesnych nieklasycznych teorii naukowych), filozofii umysłu (relacja umysł – materia to planowany temat doktoratu) oraz szeroko rozumianego języka, w którym zanurzone jest nasze spekulatywne myślenie.

1 (6) 2000

Antropologia w korporacji oraz Internecie: szósty numer "Barbarzyńcy".

Numer niedostępny w sprzedaży archiwalnej.

3-4 (4-5) 1999

Numer ten,  tworzony przez etnologów, filologów, teatrologów, kulturoznawców, filmoznawców, archelogów, teologów i filozofów, przede wszystkim dotyka zagadnień przynależności etnicznej i narod

1 (1) 1998

Pierwszy, legendarny, niskonakładowy numer „Barbarzyńcy” to dziś dostępny jedynie w niektórych bibliotekach i prywatnych księgozbiorach biały kruk.