Wiktor Marzec

Ur. w 1985 r., student V roku socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, stypendysta MNiSW oraz Uniwersytetu w Tartu (studia z zakresu semiotyki i gender studies). Współzałożyciel Socjologicznego Koła Naukowego „Heterodoksja" i Międzywydziałowego Koła Teoretyków Kultury. Twórca i wiceprzewodniczący Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich TOPOGRAFIE. Współtworzy Łódzki Klub Krytyki Politycznej (organizacja spotkań i dyskusji). Interesuje się kulturowymi aspektami metropolitalnej nowoczesności, kulturą nieponowoczesnej Łodzi oraz socjologią seksualności.

1 (23) 2018

Numer zatytułowany „Etnograficzny konkret” stanowi w większości zbiór tekstów wygłoszonych podczas X Międzyuczelnianej Konferencji Antropologicznej: Etnograficzny konkret – materialność i doświadcz

1 (22) 2016/17

W numerze pt. „Hejterstwo/Krytycyzm” znajdziecie 8 artykułów naukowych dotyczących różnych form zjawiska określanego mianem „hejtu”, a także relacji pomiędzy hejtem a krytycyzmem.

1 (21) 2015

Przewidywanie przyszłości to 12 artykułów naukowych, 2 wywiady, 2 fotoeseje i inne teksty.

1 (20) 2014

Oto najnowszy numer: 190 stron, ponad 70 ilustracji, po 9 artykułów naukowych i recenzji, a także 2 wywiady.

1 (19) 2013

Długo oczekiwany, opasły i dopieszczony numer – nareszcie on-line!