sacrum

Fragment

Narzucająca się zbieżność obu postaci może być myląca i wieść do bezkrytycznego szukania analogii. Niech podstawą podobieństw będzie więc tylko fakt przebywania na granicy sacrum i profanum.

Dla protopopa Awwakuma i Prochora czerńca wspólne jest ewangeliczne źródło postaw wobec boskich znaków i objawień. Ale ich stosunek do cudów nie jest identyczny.

Na Świętą Górę Grabarkę nie wyruszyłem jako Pielgrzym. Byłem bardziej Podróżnikiem, który chciał napatrzeć się i nasłuchać.

Fragment

Sądzę, iż klęska żywiołowa pod względem siły mobilizującej społeczność ludzką jest paroksyzmem podobnym do święta i wojny. Powódź nie jest jednak eksplozją ludzkiej energii, która oznacza wtargnięcie sacrum w niezwykłym czasie święta, ani zawierającym pokrewne znaczenia paroksyzmem wojny.